vrijdag 18 december 2009

Hulp in de eetzaal.


Vandaag werden de helpertjes in de eetzaal bedankt voor hun inzet.
Zij doen dit echt goed en we waarderen hun hulp!
Ziehier het 'keukenteam' Elooikant.

Kerstactie oudercomité


Met dank voor de geslaagde actie!

Kerstviering in de kerk.Een muzikale viering met een levendige uitbeelding van het kerstverhaal.

vrijdag 4 december 2009

Kinderparlement

Op onze school geven we de kinderen ook inspraak.
Daarvoor hebben we een "kinderparlement" opgericht: kinderen van 5de en 6de leerjaar komen naar het maandagmorgenoverleg van de leerkrachten en brengen daar als vertegenwoordigers van alle klassen nieuwe ideeën naar voor.

Na rondvraag in de peterklassen brengen ze alle ideeën samen. Onder leiding van enkele leerkrachten selecteren ze de voorstellen van de kinderen.

Met de leerkrachten spraken we daarna af wie helpt instaan voor het realiseren van deze voorstellen.
Op korte termijn wordt voorzien in spelmateriaal voor op de speelplaats, muziek kant Torhoutsesteenweg en muzikantengroepje voor de vieringen.
Op langere termijn zorgen we voor een leeshuisje voor Elooi en een kijkhuisje voor Tor. Dit proberen we te realiseren in samenwerking met het werkgroepje 'speelplaats' en met het oudercomité.
Alvast dank aan de kinderen en de begeleidende leerkrachten.

Hooggeëerd bezoek !

Donderdag 3 december kregen we bij ons op school bijzondere bezoekers...
Vol ongeduld werd er door de kinderen naar uitgezien.

De juffen en directeur Pol hadden een mooi toneeltje voorbereid. Ziehier de acteurs...


Toen kwamen eindelijk de graag geziene bezoekers binnen...


Het toneeltje van Pietje Prik en de Sint kon de kinderen zeker boeien!
De jarigen van de dag (en van iets vroeger of later) werden gevierd.


Omdat er op onze school alleen maar brave kinderen zijn, had de Sint natuurlijk ook geschenkjes bij: een heus klim- en klauterparcours voor bouwvaardige kleuters en muziekinstrumenten voor het lager.


's Nachts bracht Piet nog lekkers voor iedereen.
hij maakte het echter erg bont op school...
...maar hij maakte natuurlijk ook velen blij met de klasgeschenken!
Hartelijk dank aan Sint en Piet omdat ze ook dit jaar onze school niet voorbijreden!

maandag 16 november 2009

Infoavond kleuterklassen

Vorige week was er de infoavond voor de ouders van onze kleuters.
Na een welkomswoord van de directie lieten de juffen de ouders kennismaken met hun werking aan de hand van verschillende hoeken, zoals dat ook in de dagelijkse praktijk gebeurt.

Een verhaal is het uigangspunt van een rijk aanbod van activiteiten...


Een hoekje over "zelfsturing" bij kleuters.Ritmisch bewegen: dans en muziekEen nieuwe activiteit: fluo-theater
Bewegingsexpressie
SchilderenAfsluitend kregen de ouders ok nog wat uitleg in de klas van hun kind.
Een geslaagde avond met dank aan de kleuterjuffen voor hun dagelijkse inzet!

vrijdag 30 oktober 2009

School of the future

Hoe zal de school er uit zien in 2020 ? 2030?
Omdat we overtuigd zijn dat we telkens moeten blijven vernieuwen in het onderwijs, gingen we op bezoek naar enkel scholen in Gent. In deze studentenstad bij uitstek heeft men een erg vernieuwende kijk op onderwijs. Daar lieten we ons even door meeslepen.
We bezochten ook een aantal Freinetscholen en namen heel wat ideeën mee die ook de toekomst van onze school kleur kunnen geven.Pedagogische werkdag godsdienst

Op woensdag 28 oktober hielden we met het team een pedagogische werkdag rond het thema godsdienst. Vanuit de diocesane begeleiding werden zowel de kleuter- als de lagere afdeling verder op weg gezet om het leerplan concreet uit te werken in de klaspraktijk! Niet enkel theorie, maar recht uit de praktijk! Het was een zivolle dag!
maandag 5 oktober 2009

Grootoudersfeest op school!

Naar jaarlijkse traditie nodigen we de grootouders uit voor een mooi feest op school.
Dit jaar werd een mooi verhaal over de jungle gebracht.
Heel mooi en ook heel tevreden grootouders!
Veel dank aan het team en de kinderen voor deze mooie namiddag.

Ook dank aan de ouders voor de hulp.

donderdag 24 september 2009

Info-avond eerste leerjaar

Dinsdagavond gaven de juffen van het eerste leerjaar heel wat informatie over hun werking. De talrijk opgekomen ouders kregen uitleg over de turnles, de eerste communiewerking, de zorgaanpak op school, maar vooral en heel speciaal voor het eerste leerjaar over de nieuwe leesmethode met HUP.
De voorbije weken hadden de kinderen al heel wat beleefd met Hup...
Later werd ook de verder werking uitgelegd in de klas! Dank aan de juffen!