vrijdag 18 december 2009

Hulp in de eetzaal.


Vandaag werden de helpertjes in de eetzaal bedankt voor hun inzet.
Zij doen dit echt goed en we waarderen hun hulp!
Ziehier het 'keukenteam' Elooikant.

Kerstactie oudercomité


Met dank voor de geslaagde actie!

Kerstviering in de kerk.Een muzikale viering met een levendige uitbeelding van het kerstverhaal.

vrijdag 4 december 2009

Kinderparlement

Op onze school geven we de kinderen ook inspraak.
Daarvoor hebben we een "kinderparlement" opgericht: kinderen van 5de en 6de leerjaar komen naar het maandagmorgenoverleg van de leerkrachten en brengen daar als vertegenwoordigers van alle klassen nieuwe ideeën naar voor.

Na rondvraag in de peterklassen brengen ze alle ideeën samen. Onder leiding van enkele leerkrachten selecteren ze de voorstellen van de kinderen.

Met de leerkrachten spraken we daarna af wie helpt instaan voor het realiseren van deze voorstellen.
Op korte termijn wordt voorzien in spelmateriaal voor op de speelplaats, muziek kant Torhoutsesteenweg en muzikantengroepje voor de vieringen.
Op langere termijn zorgen we voor een leeshuisje voor Elooi en een kijkhuisje voor Tor. Dit proberen we te realiseren in samenwerking met het werkgroepje 'speelplaats' en met het oudercomité.
Alvast dank aan de kinderen en de begeleidende leerkrachten.

Hooggeëerd bezoek !

Donderdag 3 december kregen we bij ons op school bijzondere bezoekers...
Vol ongeduld werd er door de kinderen naar uitgezien.

De juffen en directeur Pol hadden een mooi toneeltje voorbereid. Ziehier de acteurs...


Toen kwamen eindelijk de graag geziene bezoekers binnen...


Het toneeltje van Pietje Prik en de Sint kon de kinderen zeker boeien!
De jarigen van de dag (en van iets vroeger of later) werden gevierd.


Omdat er op onze school alleen maar brave kinderen zijn, had de Sint natuurlijk ook geschenkjes bij: een heus klim- en klauterparcours voor bouwvaardige kleuters en muziekinstrumenten voor het lager.


's Nachts bracht Piet nog lekkers voor iedereen.
hij maakte het echter erg bont op school...
...maar hij maakte natuurlijk ook velen blij met de klasgeschenken!
Hartelijk dank aan Sint en Piet omdat ze ook dit jaar onze school niet voorbijreden!