vrijdag 24 september 2010

Infoavond eerste leerjaar

Vorige dinsdag was er de infoavond voor de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar.
We mochten ons verheugen in een hoge opkomst van de ouders!
In een donker hoekje van de zaal keek HUp, het nieuwe vriendje van de eersteklassers, aandachtig toe!
De ouders werden verwelkomd door de directie. Directeur Peter schetste de overgang van kleuter naar lager. 
Een mooie uitspraak om te herinneren:
"Gras groeit niet door eraan te trekken!"
In naam van het LO-team (juffen Ellen en Eveline en zwemmeester Sam) gaf juf Eveline uitleg over de lessen bewegingsopvoeding. Een leuke powerpoint met foto's van de eersteklassers maakte de werking en de afspraken duidelijk.
Juf Judith gaf wat verduidelijking over de zorgwerking in het eerste leerjaar.
De leesmethode en het vernieuwde doelenrapport  werden voorgesteld door juf Inge en Francisca.

Daarna trokken de ouders naar de klassen, waar ze nog verdere info kregen over de werking in klas!
We wensen alle eersteklassers een goede start in de lagere school!
donderdag 16 september 2010

Sportieve leerlingen op onze school!

Op woensdagnamiddag trokken we met 11 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar Brugge om ons tijdens het minivoetbaltornooi te meten met andere scholen.
Net voor de wedstrijd waren de zenuwen gespannen... een algemene plaspauze bracht verlichting!

Elke wedstrijd verliep uiterst sportief. Hierbij enkele actiebeelden.

Onze mascotte hield alles nauwlettend in het oog en zag dat het goed was!

Beide ploegen eindigden mooi tweede in hun reeks. Proficiat voor jullie inzet en sportiviteit!
Tijdens de terugreis werden onze sterspelers achtervolgd door paparazzi...

Dank aan juf Eveline en meester Pol voor de begeleiding en aan de ouders voor vervoer en support!

Verkeersactie oudercomité

Omdat we veiligheid belangrijk vinden organiseerde het oudercomité naar jaarlijkse gewoonte een verkeersactie.
Alle fietsen werden grondig nagezien door Bram Misseeuw en Kurt Galle, professionele fiesenmakers en André, onze ervaren fiets-opa!


Voor de oudsten was er in samenwerking met de lokale politie ook een verkeersparcours op de speelplaats.
De eersteklassers én de nieuwe leerlingen op onze school kregen hun fluo-jasje.


Beste kinderen, beste ouders,
doe het veilig en laat je zien!

Hartelijk dank aan het oudercomité en alle vrijwilligers voor deze organisatie!

woensdag 8 september 2010

Startviering: "een duim voor jou!"

Traditiegetrouw hielden we bij het begin van het nieuwe schooljaar een startviering in de parochiekerk.
Het thema was "een duim voor jou" en we mochten terecht enkele keren onze duim de hoogte insteken tijdens deze mooi verzorgde viering.
De kinderen van het eerste leerjaar waren er voor het eerst bij. Zij mochten de offerstoet verzorgen... een voorsmaakje op hun eerste communie later dit schooljaar.

Aanschuiven voor de communie...

We sloten de viering af met ons schoollied, 
op gang gezet door juf Ann en enkele kinderen van het tweede leerjaar.


Alle kinderen kregen een sticker met een "dikke duim" erop.
We hopen dat we die dit schooljaar heel vaak mogen bovenhalen!