vrijdag 25 maart 2011

Instapviering eerste communie

Zaterdag laatstleden was er de instapviering voor de eerstecommunicanten van dit jaar.
Vol enthousiasme maakten zij duidelijk dat ze er klaar voor zijn
om samen met hun vriend Jezus op stap te gaan.
Hieronder enkele sfeerbeelden uit de verzorgde viering!

donderdag 24 maart 2011

zangrepetitie

Om onze schoolvieringen muzikaal te ondersteunen is sedert kort een muzisch werkgroepje opgestart.
De kerst- en de nieuwjaarsviering werden al opgefleurd met zang en dans.
Om in de toekomst een uitgebreid repertorium onder de knie te krijgen,
hielden we vorige week een zangrepetitie met de hele lagere school!
Onder leiding van juf Ann en met begeleiding van koster-organist Ruben 
oefenden we een reeks bruikbare liederen.
Hieronder enkele sfeerbeelden.