dinsdag 28 mei 2013

Vormsel

Op zaterdag 18 mei
vierden onze zesdeklassers hun Heilig Vormsel.
Het werd een "begeesterde" viering.

Van harte proficiat aan alle vormelingen en hun familie!


zaterdag 11 mei 2013

Eerste communie

Op Hemelvaartsdag vierden de kinderen van het eerste leerjaar hun eerste communie.
Het werd een zeer verzorgde viering in het teken van vriendschap.
Hartelijk dank aan juffen Francisca en Inge!
Alsook aan het oudercomité (in het bijzonder Mieke en Sofie)
voor de organisatie van de plaatsen en de receptie achteraf.