woensdag 16 april 2014

Paasviering 2014

Net voor de paasvakantie 
hielden we met de hele lagere school een stemmige paasviering.

Alle klassen zorgden voor een passend lied
en de lezertjes en de kinderen van de offerstoet
zetten hun beste beentje voor.

We zijn er klaar voor om na een periode
sober, stil en solidair leven
het paasgebeuren ten volle te vieren!


Na de paasvakantie tonen we dan onze solidariteit  
met het schooltje in Nepal en het weeshuis in India 
op onze derdewerelddag!