dinsdag 7 oktober 2014

Grootouderfeest kleuters

Vrijdag 3 oktober vierden wij op school
het grootouderfeest voor de kleuters.

De turnzaal liep vol met nieuwsgierige 
mémés en pépés, oma's en opa's, bomma's en bompa's,...

Als thema kozen de kleuterjuffen dit jaar
"veilig in het verkeer".

Alle kleuters zetten hun beste beentje voor
en ook onze juffen lieten hun acteertalent bewonderen.

Hieronder enkele foto's die getuigen van een geslaagde namiddag!

Dankjewel aan de ouders voor de helpende handen
bij de afsluitende koffietafel
met het vele lekkere gebak op grootmoeders wijze!

Een dikke duim voor alle kleuterjuffen
voor deze muzische namiddag!


maandag 6 oktober 2014

Dag van de leerkracht

Op de "dag van de leerkracht"
werden ook onze meesters en juffen in de bloemetjes gezet.
Directeur Pol zorgde voor een gezellig samenzijn
waarbij het glaasje bubbels en de croque monsieurs
werden gesmaakt.
Dit kon alleen maar gerealiseerd worden
dank zij de helpende handen vanuit het oudercomité.

Enkele ouders namen ook de middagtoezichten van de leerkrachten over.
Ook dit sympathieke gebaar werd even zeer gesmaakt als het lekkere eten...

Dankjewel aan deze ouders!

Ook een dankjewel aan het oudercomité voor de heerlijke pralines!